กรอบระยะเวลา

18 ส.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือก

24 ส.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านประสบการณ์ และการเงิน

25 ส.ค. 2564

ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงขั้นตอนการประมูล (bidder information session) และการประมูลรอบสาธิต (mock auction)

28 ส.ค. 2564

วันจัดงานประมูลจริง