ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)