ติดต่อเรา

      ที่ตั้งสำนักงาน
      สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร (ดบ.) เลขที่ 87 สำนักงาน กสทช. อาคารศูนย์สายลม
      ถนนพหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
      กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

      โทรศัพท์ : (66) 6708888 ต่อ 2727,2777,2782      
      โทรสาร : (66) 2713512
      อีเมล์ : satellite@nbtc.go.th