สำนักงาน กสทช. เปิดให้ขอรับเอกสารการคัดเลือกอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) วันแรก

21/05/2564

พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (21 พ.ค. 2564) สำนักงาน กสทช. เปิดให้ผู้สนใจขอรับเอกสารการคัดเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) เป็นวันแรก ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. โดยมี บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นรายแรกที่มาขอรับเอกสารการคัดเลือก ซึ่งมีข้อมูลการประสานงานคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียมของข่ายงานดาวเทียมที่จัดชุด พร้อมลงนามในหนังสือตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-disclosure agreement: NDA ) และชำระค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาต 535,000 บาท (รวม VAT 7 %) ทั้งนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถขอรับเอกสารได้จนถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 6888 
พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการประมูลและการกรอกแบบคำขออนุญาต (public information session)  ให้กับผู้ที่มารับเอกสารคัดเลือกในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และกำหนดให้ยื่นคำขอรับอนุญาตพร้อมวางหลักประกันการขอรับอนุญาตในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมคัดเลือก ข้อเสนอด้านประสบการณ์และความสามารถทางการเงิน ก่อนประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลต่อไป โดยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลสำหรับผู้เข้าร่วมประมูล และ Mock Auction ในวันที่ 19 – 21 ก.ค. 2564 สำหรับวันที่ 24 ก.ค. 2564 จะเป็นวันประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียมครั้งแรกของประเทศไทย
ผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตสามารถศึกษารายละเอียดการขอรับอนุญาตได้จาก ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ในเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. satelliteauction.nbtc.go.th