การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงกระบวนการประมูลและการกรอกแบบคำขอรับอนุญาต (Public Information Session) 

06/12/2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงกระบวนการประมูลและการกรอกแบบคำขอรับอนุญาต (Public Information Session) พร้อมด้วย นางสุพินญา จำปี และนายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกระบวนการประมูลดังกล่าวให้กับผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอรับอนุญาต ณ หอประชุมสายลม 5021 สำนักงาน กสทช.

#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร