การประชุมเพื่อชี้แจงกระบวนการประมูลและการกรอกแบบคำขอรับอนุญาต (public information session)

09/08/2564

การประชุมเพื่อชี้แจงกระบวนการประมูลและการกรอกแบบคำขอรับอนุญาต (public information session)
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงกระบวนการประมูลและการกรอกแบบคำขอรับอนุญาต (public information session) และเอกสารหลักฐานที่ต้องนำส่งตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้และรับทราบข้อมูลดังกล่าว ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร