การขอรับเอกสารคัดเลือกอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)

08/08/2564

การขอรับเอกสารคัดเลือกอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นางสุพินญา จำปี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ อาจปรุ ผู้อำนวยการสำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร (ดบ.) มอบเอกสารคัดเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ให้กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่มาขอรับเอกสารการคัดเลือก พร้อมลงนามในหนังสือตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement: NDA ) และชำระค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาต จำนวน 535,000 ณ สำนักงาน กสทช.
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร