การขยายระยะเวลาเพิ่มเติมในการขอรับเอกสารเพื่อเข้าร่วมการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และเลื่อนวันประมูลเป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม และทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมในการประมูล

09/07/2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ร่วมแถลงผลการประชุม กสทช. โดยมีมติรับทราบผลการดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือกและวันจัดการประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ที่สำนักงาน กสทช. เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ายื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีบริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด เข้ามายื่นเอกสารเพียงรายเดียว และเพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมในการประมูลสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุม กสทช. จึงมีมติเห็นชอบกำหนดการใหม่สำหรับการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ณ อาคารหอประชุมชั้น 2