บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)

08/07/2564

วันที่ 5 ก.ค. 2564 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วยนางสุพินญา จำปี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และนายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดยมีบริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด เข้ายื่นเอกสารเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 1 ชุด พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อเป็นหลักประกัน เป็นเงินจำนวน 67,691,400 บาท ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.