ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกสำหรับการอนุญาติให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)