ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถทางด้านการเงิน และเป็นผู้ร่วมการคัดเลือกสำหรับการคัดเลือกสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)