ถาม – ตอบ (Questions & Answers: Q&A) เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)